Kort om oss:

Kraftig er et nyetablert selskap i Kraftmontasjegruppen. Selskapet utgjør Kraftmontasje sin satsing på mindre prosjekter innen el-distribusjon, fiberteknikk, grunnarbeid og mindre sprengningstekniske oppdrag.  

Kraftig har lagt første driftsår bak seg og har utført prosjekter for mange kunder. God kvalitet, gjennomføringsevne og ingen alvorlige HMS hendelser er stikkord som beskriver prosjektene.