Rehabilitering av tunnel

Byggherrre: Statens Vegvesen
Hovedentreprenør: SET Elektro 

Her har vi leid ut mannskaper i forbindelse med rehabilitering av HEM tunellen.  

Categories: Prosjekt