Ettertrekking 22kV linje Andørja

Ettertrekking av 22kV linje Byggherre: Noranett AS Hovedentreprenør: Kraftmontasje AS Oppdraget ble utført i sin helhet av Kraftig AS. Her har vi stilt med anleggsledelse og mannskaper for utførelse av oppdraget. 70% av mastene ble utført AUS med isolerstangmetoden. Resterende ble utført på frakoblet anlegg uten noen berørte kunder.  

Strekking av 9km OPGW Smøla 

Strekking av 9km OPGW Smøla  Byggherre: Mellom AS Hovedentreprenør: Kraftmontasje AS Oppdraget ble utført i sin helhet av Kraftig AS. Her har vi stilt med anleggsledelse og mannskaper for utførelse av oppdraget. Strekkingen ble utført AUS. Arbeidene ble utført med god kvalitet til riktig tid. Prosjektet hadde ingen alvorlige HMS Read more…

132-420 kV Vinnelys

Ombygging av 132 og 420kV kraftledninger Byggherre: Statnett Hovedentreprenør: Kraftmontasje AS Her har Kraftig levert anleggsledelse og mannskaper til ombygging av 132 og 420kV kraftledninger. De nye kraftledningene består av stål- og tremaster. Ombyggingene har vært utført i korte utkoblingsvinduer til riktig tid.