Ettertrekking av 22kV linje

Byggherre: Noranett AS
Hovedentreprenør: Kraftmontasje AS

Oppdraget ble utført i sin helhet av Kraftig AS. Her har vi stilt med anleggsledelse og mannskaper for utførelse av oppdraget. 70% av mastene ble utført AUS med isolerstangmetoden. Resterende ble utført på frakoblet anlegg uten noen berørte kunder.  

Categories: Prosjekt