Strekking av 9km OPGW Smøla 

Byggherre: Mellom AS
Hovedentreprenør: Kraftmontasje AS

Oppdraget ble utført i sin helhet av Kraftig AS. Her har vi stilt med anleggsledelse og mannskaper for utførelse av oppdraget. Strekkingen ble utført AUS. Arbeidene ble utført med god kvalitet til riktig tid. Prosjektet hadde ingen alvorlige HMS hendelser.

Categories: Prosjekt